Anasayfa > DİPOS E-Form (HTMS)
DİPOS E-Form (HTMS)

Elektronik Formların oluşturulması ve HTML tabanlı verinin imzalanabilmesi ve bu imzaların HTML içerisinde taşınabilmeleri için mevcut e-İmza araçlarının yetersiz olması yüzünden, Tekhnelogos tamamen kendi know-how’ı olan HTMS (Signed HTML) veri formatını ve bu formatı destekleyecek araçları geliştirmiştir.


DİPOS E-Form Nasıl Çalışır?

Elektronik Form, belirli bir konuda bilgiyi kategorik olarak içeren bir HTML verisidir (sayfasıdır). Bir elektronik form tamamlanmış veya tamamlanmamış olabilir. Eksik bilgi içeren elektronik formlar, kullanıcıya bilgi girişi imkanı sağlarlar. Bu bilgiler girilmeden form imzalanamaz.

Elektronik form, imza bilgisini de elektronik olarak içerir. Bir formu kimin ne sıfatla imzalayacağı formun verisi içersinde yer alır. İlgili kişiler formu imzaladıkları zaman imza özeti (hash) formun veritabanına iletilir ve bundan sonra form verisinin sonunda bu imza bilgilerini de içerir.


DİPOS Elektronik Evrak ve Formlar Onay Öncesi

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ

Abone ile proje firmasının yaptığı sözleşmenin, projenin onaylanabilmesi için dosya içersinde yer alması gerekir. 3.şahıslara ait imza içerdiği için bu evrak, DiposFaks yoluyla, elektronik belge olarak Dipos’a iletilir.

CİHAZ BİLDİRİM FORMU

Yine proje onayı için gerekli olan bu form, firma yetkili mühendisinin elektronik imzası ile sisteme elektronik form şeklinde iletilir. Bu form, projede yer alan birimlerin ve cihazların bilgilerini içerir.

SİGORTA POLİÇELERİ

Sigorta poliçeleri, proje firmasının onayı ile sigorta firmalarına online bildirim yoluyla otomatik olarak oluşturulur. Poliçe içersinde yer alan bilgiler, proje verisinden alındığı için hatasız poliçe yapılmış olur. Bu poliçeler her zaman dijital olarak incelenmeye ve sigorta firması üzerinden online olarak doğrulanmaya açıktır.


DİPOS Elektronik Evrak ve Formlar Onay Sonrası

TEST SONUÇ BEYANI

Bu elektronik form, proje onaylandıktan sonra firma mühendisi tarafından sistemde oluşturulan ve e-imza ile imzalanan bir formdur. Bu form projenin gaz açma randevusu için zorunludur. Ayrıca Uygunluk Belgesi oluşturulabilmesi için yine önce bu form oluşturulmalıdır.

UYGUNLUK BELGESİ

Bu elektronik form, öncelikle firma mühendisi tarafından oluşturulur ve imzalanır. Uygunluk belgesi, tesisatın kontrol edildikten sonra kullanıma uygun olduğunu belirten bir formdur ve proje içersinde yer alan her birim için düzenlenir. Bu formun düzenlenmesiyle dosya tekemmül etmiş olur ve firma ilgili birimler için gaz açma randevusu alabilir. Kontrol mühendisi, gaz açma işlemini tamamladıktan sonra bu formu imzalayarak gazın açıldığını resmen bildirmiş olur.