Anasayfa > DİPOS E-Dosya
DİPOS E-Dosya

Dijital dosya, DDY’nin en temel kavramıdır. Dijital Dosya, Dipos+’da bütünleştirici bir rol oynar. Sanal bir klasör şeklinde hizmet veren bu konsept, projeyi ve ona ait tüm ek unsurları bir arada tutar. Artık süreç projenin durumu üzerinden değil, dosyanın durumu üzerinden takip edilir. DDY’nin en temel kavramıdır. Dijital Dosya, Dipos+’da bütünleştirici bir rol oynar. Sanal bir klasör şeklinde hizmet veren bu konsept, projeyi ve ona ait tüm ek unsurları bir arada tutar. Artık süreç projenin durumu üzerinden değil, dosyanın durumu üzerinden takip edilir.


DİPOS Faks

Üçüncü şahısların imza ve onayını içeren mevcut matbu evraklar (taahhüt sözleşmesi gibi) DiposFaks hizmeti üzerinden dijital faks evrakı olarak sisteme iletilir ve proje dosyasına girer. Bunun için, proje firmasının ilgili evrakının belirli bir hizmet numarasına klasik metod ile fakslaması yeterli olacaktır. Sistemde, bir faksın kimden geldiği otomatik olarak ayrıştırılabilir ve belirli bir proje dosyası içerisine otomatik dahil edilebilir.

Böylelikle bu evrakların normal yolla fakslanmalarında ortaya çıkan kağıt trafiği ve faks evrakların dosyasını bulabilme riski ortadan kalkar.


DİPOS E-Form

Proje firmasının, yetkili mühendisin ve/veya onay ya da kontrol mühendisinin imzalayacağı bütün evraklar ve formlar; sürecin ilgili adımında Dipos üzerine kurulu Elektronik Form teknolojisi ile dijital ortamda oluşturulur ve e-imza ile imzalanır.