Anasayfa > ZetaCad Neleri Kontrol Eder?
ZetaCad Neleri Kontrol Eder

 ZetaCad ortamı, elektronik projenin telifinde, hesaplamasında, tasarımında ve kontrolünde, ilgili gaz dağıtım firmasının son güncel şartnamesi ve buna bağlı teknik yayın ve bildirimlerini esas alarak doğalgaz projesini en doğru biçimde ortaya koyar. Bir projenin hatasız olarak telif edilebilmesi için ZetaCAd aşağıdaki kategorilerde yaklaşık 400 noktadan bir projeyi kontrol eder.

Mantıksal kontrollerHat ayrımları, geometrik konumlar, yüksüz hatlar vs.
Bilgi Kontrolleri

Proje bilgilerinin, Firma bilgilerinin tam olarak sağlanması istenir

Vaziyet PlanıEksiklerine karşı kontrol edilir..
Mahal ve birim kontrolleriMahaller, daire numaraları ve bağımsız birimlerin tanımlı olması istenir.
Hesap kontrolleriTüm hatlar gaz basıncına göre ilgili hız limitine, tüm hat devreleri kolonda 1.0 toplamda 1.8 mbar kayıp limitlerine göre kontrol edilir.
Vana kontrolleriA.K.V, Cihaz vanaları ve gerekiyorsa emniyet vanalarının varlığı ve flanşlı olma durumları kontrol edilir.
Cihaz kontrolleriCihazlar mahallerine ve kendi teknik şartlarına göre kontrol edilirler.
Menfez kontrolleriGereken yerlerde menfezlerin olması istenir, gerekli yerlerde menfezler için yeterlilik hesabı yapılır.
Hacim kontrolleriCihazların bulundukları mahaller hacimlerine göre kontrol edilir.
Tesisat parça kontrolleriTopraklama çubuğu ve izolasyon flanşı, gömülü hat unsurları gibi gibi tesisat parçaları gerektirdikleri yerlerde kontrol edilir.
Hat konum kontrolleriHattın geçmesine izin verilmeyen yerler için kontrol edilir.
Sayaç kontrolleriSayaçlar mahalleri, tipleri, maksimum ve minimum debilerine göre kontrol edilir.
Muhafaza kontrolleriAçık alanda bulunan unsurlarda muhafaza aranır.
Tüketim kontrolleriHatların yük durumları, ve tüketim vanalarının birimlerle ilişkileri kontrol edilir.
Diğer kontrollerBu başlıklar altında olmayan tüm diğer teknik unsurlar da kontrol sürecinde etkindir.